# การไฮเบอร์เนต / สกรีนเซฟเวอร์ไม่ทำงาน

หากมีการเปิดใช้งานสตรีมข้อมูลเสียงอยู่ Windows จะไม่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการปิดใช้งานอุปกรณ์เสียงในแท็บ "ทั่วไป" ในส่วนการตั้งค่า Wallpaper Engine เพื่อป้องกันไม่ให้ Windows ปิดกั้นการไฮเบอร์เนต หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์เสียงต่อ โปรดทำตามขั้นตอนในคู่มือนี้

# เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานของ Windows

หากมีการเปิดใช้งานสตรีมข้อมูลเสียงอยู่ Windows จะไม่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการปิดใช้งานอุปกรณ์เสียงในแท็บ "ทั่วไป" ในส่วนการตั้งค่า Wallpaper Engine หรือกำหนดค่า Windows ของคุณใหม่เพื่อให้เข้าสู่โหมดสลีปได้เมื่อเปิดใช้งานการเล่นเสียง:

  1. ไปที่ "Power and sleep settings" (การตั้งค่าพลังงานและโหมดสลีป) ของ Windows โดยพิมพ์ชื่อลงในการค้นหาของ Windows
  2. คลิกที่ "Additional power settings" (การตั้งค่าพลังงานอื่น ๆ)
  3. คลิกที่ "Change plan settings" (เปลี่ยนค่าแผนการทำงาน) ถัดจากแผนที่เลือก
  4. คลิกที่ "Change advanced power settings" (เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง)
  5. เลื่อนลงและขยาย "Multimedia settings" (การตั้งค่ามัลติมีเดีย)
  6. ตั้งค่า "When sharing media" (เมื่อแบ่งปันสื่อ) เป็น "Allow the computer to enter away mode" (สกรีนเซฟเวอร์) หรือ "Allow the computer to sleep" (ไฮเบอร์เนต)

เปิดใช้งาน "Allow the computer to sleep"

# ปัญหาการไฮเบอร์เนตกับวอลเปเปอร์ประเภท "เว็บ"

"เว็บ" วอลเปเปอร์ ใช้เว็บเบราเซอร์ที่คล้ายคลึงกับ Google Chrome ("CEF") ซึ่งจะป้องกันโหมดไฮเบอร์เนต จนกว่าจะมีการแก้ไขในเบราเซอร์คุณสามารถแก้ไขได้โดยการพิมพ์คำสั่งที่ Command Prompt

  1. ค้นหา "cmd.exe" ใน Windows จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก "Run as administrator" (สำคัญมาก มิฉะนั้นจะใช้งานไม่ได้!)
  2. ใช้คำสั่ง powercfg /requests เพื่อดูกระบวนการทั้งหมดที่ปิดกั้นระบบของคุณจากโหมดไฮเบอร์เนต (ตรวจสอบด้วยว่ามีโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่)
  3. ใช้สามคำสั่งต่อไปนี้เพื่อให้ระบบเข้าสู่โหมดสลีปขณะที่ Wallpaper Engine กำลังทำงาน:
powercfg /requestsoverride PROCESS webwallpaper32.exe AWAYMODE DISPLAY SYSTEM
powercfg /requestsoverride PROCESS wallpaper32.exe AWAYMODE DISPLAY SYSTEM
powercfg /requestsoverride PROCESS wallpaper64.exe AWAYMODE DISPLAY SYSTEM

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือก การพักหน้าจอ ในแท็บ ประสิทธิภาพการทำงาน ในส่วนการตั้งค่า Wallpaper Engine เป็น หยุด (ลดการใช้หน่วยความจำ) และปิดหน้าจอ ด้วยวิธีนี้ Wallpaper Engine จะหยุดการเล่นทั้งหมดเมื่อคุณปิดหน้าจอเวลาที่ไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์