# Android - คำถามและปัญหาที่พบบ่อย

หน้านี้ประกอบด้วยรายการคำถามที่พบบ่อยที่สุดและปัญหาทางเทคนิคที่พบโดยผู้ใช้

TIP

หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ของคุณกับ Windows เพื่อติดตั้งวอลเปเปอร์เพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการจับคู่ Android แบบครอบคลุมของเราได้ที่นี่:

# ไม่สามารถตั้งค่าวอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอล็อกของ Android

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณและตัวเรียกใช้งาน Android ที่คุณใช้ คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าวอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอล็อกได้ หรืออาจทำได้เพียงตั้งค่าวอลเปเปอร์เดียวกันกับหน้าจอหลัก

เมื่อดูตัวอย่างวอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวใน Wallpaper Engine บนโทรศัพท์ของคุณ ให้กดสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนค้างไว้สองสามวินาที เพื่อเปิดวอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ ตอนนี้ตัวเลือกในการตั้งค่าวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อกควรปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตของคุณ หากตัวเลือกนี้ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับวอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอล็อก ผู้ผลิตโทรศัพท์ต่อไปนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่อนุญาตให้ใช้วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอล็อกของอุปกรณ์บางประเภทหรือทั้งหมด:

  • Huawei
  • Xiaomi

# วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวบน Android ไม่เล่นเสียง

Wallpaper Engine สำหรับ Android ไม่รองรับการเล่นเสียงสำหรับวอลเปเปอร์ วอลเปเปอร์ทั้งหมดจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

# วิธียกเลิกการตั้งค่าวอลเปเปอร์ Wallpaper Engine

หากคุณต้องการหยุดใช้วอลเปเปอร์ Wallpaper Engine คุณสามารถกำหนดวอลเปเปอร์ใหม่ได้ในการตั้งค่า Android Wallpaper Engine เป็นเพียงวอลเปเปอร์หนึ่งสำหรับ Android และวอลเปเปอร์ไม่สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง

คุณยังสามารถถอนการติดตั้งทั้งหมดของ Wallpaper Engine ซึ่งจะคืนค่าวอลเปเปอร์เริ่มต้นให้โทรศัพท์ของคุณ

# วอลเปเปอร์ Android หายไปหรือหยุดทำงานอย่างเงียบ ๆ อยู่บ่อยครั้ง

หากคุณใช้ Wallpaper Engine เป็นวอลเปเปอร์ แต่วอลเปเปอร์กลับหายไปโดยไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อผ่านไปสองสามชั่วโมง หลายวัน หรือหลายสัปดาห์ เป็นไปได้ว่าวอลเปเปอร์ถูกยกเลิกโดยฟังก์ชันการประหยัดพลังงานของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยปกติแล้ว Android ไม่ควรหยุดการใช้งานวอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อจุดประสงค์ในการประหยัดพลังงาน แต่ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเขา ส่วนใหญ่แล้วสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ หาก Wallpaper Engine หายไปเป็นประจำ โปรดปิดการใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสำหรับ Wallpaper Engine ในการตั้งค่า Android การดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันและอุปกรณ์ Android ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจ คุณสามารถค้นหาวิธีปิดการใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสำหรับแอปทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ชื่ออุปกรณ์มือถือของคุณ