# Wallpaper Engine บนหน้าจอล็อกของ Windows

เรามักจะถูกถามอยู่บ่อยครั้งว่าสามารถตั้งค่าวอลเปเปอร์ Wallpaper Engine บนหน้าจอล็อกของ Windows ได้หรือไม่ น่าเสียดายที่การดำเนินการนี้จึงไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดของ Windows หน้าจอล็อกคือพื้นที่คุ้มครองของ Windows ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่ Windows จะถูกแฮ็ก เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบ แอพพลิเคชันจึงไม่ควรเพิ่มเนื้อหาที่เป็นอันตรายลงในหน้าต่างเข้าสู่ระบบ ดังนั้น Wallpaper Engine จึงไม่สามารถเพิ่มวอลเปเปอร์ให้กับหน้าจอล็อกได้และเราไม่สามารถเพิ่มคุณสมบัตินี้ได้ในอนาคต

# ฟังก์ชันสกรีนเซฟเวอร์

เพื่อเป็นอีกทางเลือกแทนการใช้หน้าจอล็อก เราขอแนะนำให้ตั้งค่า Wallpaper Engine เป็นสกรีนเซฟเวอร์ร่วมกับการเปิดใช้งานตัวเลือก On resume, display logon screen (เมื่อดำเนินการต่อ ให้แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ) ในการตั้งค่าสกรีนเซฟเวอร์ของ Windows ดูวิธีกำหนดค่า Wallpaper Engine เป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้ทางคู่มือสกรีนเซฟเวอร์ของเรา: