# เลือกวอลเปเปอร์ตามแอพพลิเคชัน

Wallpaper Engine ช่วยให้คุณเปิดใช้วอลเปเปอร์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิด .exe บางอย่างในระบบของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัตินี้อาจมีประโยชน์หากคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์ที่รบกวนสมาธิน้อยลงในขณะที่เล่นเกมหรือเปิดโปรแกรม Visualizer เสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องเล่นเพลง

TIP

หากบางเกมหรือแอพพลิเคชันมีปัญหาทางเทคนิค คุณยังสามารถใช้กฎของแอพพลิเคชันเพื่อปิดใช้งาน Wallpaper Engine เมื่อมีการเปิด .exe หากคุณต้องการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคกับแอพพลิเคชันอื่น โปรดดูคู่มือนี้: แก้ไขปัญหาเฉพาะบางแอพพลิเคชันหรือบางเกม

# การตั้งค่ากฎของแอพพลิเคชัน

ในแท็บ ประสิทธิภาพ ของการตั้งค่า Wallpaper Engine ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไข ในส่วน กฎของแอพพลิเคชัน คลิกที่ สร้างกฎใหม่ เพื่อตั้งค่าวอลเปเปอร์ชุดใหม่สำหรับ .exe ที่คุณเลือก ป้อนชื่อ .exe ของคุณในช่องอินพุต ชื่อแอพพลิเคชัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อตรงกัน เช่น musicplayer.exe ตั้งค่า เงื่อนไข เป็น กำลังทำงาน ในตัวเลือก การเล่นวอลเปเปอร์ คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • โหลดวอลเปเปอร์
  • โหลดเพลย์ลิสต์
  • โหลดโปรไฟล์

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือทั้ง โหลดวอลเปเปอร์ และ โหลดเพลย์ลิสต์ จะโหลดเพียงหนึ่งวอลเปเปอร์และขยายไปยังหน้าจอทั้งหมด หากคุณมีหลายจอแสดงผลและต้องการโหลดวอลเปเปอร์ในแต่ละหน้าจอโดยอิสระ (หรือเพลย์ลิสต์ที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าจอ) คุณต้องใช้ตัวเลือก โหลดโปรไฟล์ โปรดอ่านหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าดังกล่าว

# การตั้งค่าโปรไฟล์หลายจอแสดงผล

การ โหลดโปรไฟล์ ในกฎของแอพพลิเคชันหมายถึงโปรไฟล์หลายจอแสดงผลที่กำหนดค่าได้ในภาพรวมของจอแสดงผล (ไอคอนหน้าจอที่มุมขวาบนของส่วนต่อประสาน) โปรไฟล์คือภาพบันทึกวอลเปเปอร์และเพลย์ลิสต์ที่คุณเลือกทั้งหมดในปัจจุบันบนทุกหน้าจอของคุณ เมื่อใดก็ตามที่โหลดโปรไฟล์ วอลเปเปอร์และเพลย์ลิสต์ทั้งหมดจะถูกใช้งานตามการกำหนดค่าโปรไฟล์

กำหนดค่าวอลเปเปอร์และเพลย์ลิสต์ทุกจอแสดงผลของคุณในแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกโปรไฟล์ ในการตั้งค่าจอภาพและบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันภายใต้ชื่อที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ จะไม่มีผลต่อโปรไฟล์จนกว่าคุณจะใช้ปุ่ม บันทึกโปรไฟล์ อีกครั้ง คุณสามารถตั้งค่าหลายโปรไฟล์และกำหนดโปรไฟล์เหล่านั้นให้กับหลายแอพพลิเคชันพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างโปรไฟล์ เพลง เกมมิ่ง และ ภาพยนตร์ จากนั้นกำหนดแต่ละโปรไฟล์ให้กับไฟล์ .exe ทั้งหมดที่ตรงกับหมวดหมู่เหล่านี้