# ข้อผิดพลาด "ไม่รองรับ DirectX 10"

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดจอของคุณรองรับ DirectX 10 ได้จริงโดยค้นหาจากชื่อการ์ดจอของคุณ หากการ์ดจอของคุณเก่ากว่าและไม่รองรับ DirectX 10 ในระดับฮาร์ดแวร์ การติดตั้ง DirectX 10 จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

หากการ์ดจอของคุณรองรับ DirectX 10 แต่เกิดข้อผิดพลาดนี้ ให้ลองติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดอีกครั้ง (หรือไดรเวอร์เก่าที่เสถียรกว่า) ลบซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่อาจทำให้ Wallpaper Engine ไม่สามารถเข้าถึงการ์ดจอออกจากเครื่อง

# DuetDisplay และซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผล เช่น Duet Display จะติดตั้งการ์ดจอปลอมซึ่งไม่สามารถใช้คุณสมบัติเดียวกันกับการ์ดจอจริงได้ นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Wallpaper Engine แสดงข้อผิดพลาดนี้เนื่องจาก Wallpaper Engine ต้องการการ์ดจอของจริงที่รองรับ DirectX 10 ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผล เช่น DuetDisplay ไม่สามารถใช้งานได้กับ Wallpaper Engine และต้องปิดซอฟต์แวร์ก่อน