# Wallpaper Engine หยุดทำงาน

Wallpaper Engine เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานานโดยคนนับล้านและผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดี - มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยที่อาจทำให้แอพพลิเคชันเกิดปัญหา หากข้อความผิดพลาดที่คุณเห็นมีการกล่าวถึงไฟล์ .dll โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้และดูว่าคุณสามารถหาไฟล์ .dll เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ระบบล่มได้หรือไม่:

TIP

รายงานความผิดพลาดเกือบทั้งหมดที่เราได้รับจากผู้ใช้นั้นเกิดจากไดรเวอร์การ์ดจอที่เสียหาย แอพพลิเคชันป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่มีข้อบกพร่องอื่น ๆ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความไม่เสถียร

# วิธีแก้ไข Wallpaper Engine หยุดทำงานเบื้องต้น

หากคุณไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Wallpaper Engine โปรดทำการติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอของคุณใหม่อีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องถอนการติดตั้งไดรเวอร์ของคุณก่อน แล้วจึงติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดอีกครั้ง ไดรเวอร์บางตัวมีตัวเลือก "ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด" ในส่วน "ขั้นสูง" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อลบรายการที่เหลือทั้งหมดของไดรเวอร์ที่เสียหายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถหาไดรเวอร์การ์ดจอรุ่นล่าสุดได้จากผู้จำหน่ายรายใหญ่ทั้งหมดที่นี่:

หากคุณติดตั้งแอพพลิเคชันป้องกันไวรัส (ยกเว้น Windows Defender) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งข้อยกเว้นสำหรับ Wallpaper Engine ในการตั้งค่าป้องกันไวรัส หากโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณเสียหายหรือถูกล็อกไฟล์บางไฟล์อย่างถาวร คุณอาจต้องติดตั้ง Wallpaper Engine ใหม่

พยายามตรวจสอบไฟล์ Wallpaper Engine ผ่านทาง Steam อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ไม่เสียหาย:

# ความผิดพลาดของ Wallpaper Engine อาจเกิดจากแอพพลิเคชันอื่น

# KERNELBASE.dll / ntdll.dll

นี่เป็นความผิดพลาดในเคอร์เนลของ Windows ซึ่งมักเกิดจากแอพพลิเคชันป้องกันไวรัสหรือไดรเวอร์การ์ดจอที่เสียหาย ดูส่วนการแก้ไขเบื้องต้นด้านบนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความเสียหายของส่วนประกอบของระบบ ใช้เครื่องมือตรวจสอบไฟล์ระบบ Microsoft เพื่อซ่อมแซมไฟล์ Windows ที่อาจเสียหาย:

# d3d11.dll

นี่เป็นความผิดพลาดของ DirectX ซึ่งมักเกิดจากแอพพลิเคชันป้องกันไวรัสหรือไดรเวอร์การ์ดจอที่เสียหาย ดูส่วนการแก้ไขเบื้องต้นด้านบนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความเสียหายของส่วนประกอบของระบบ ใช้เครื่องมือตรวจสอบไฟล์ระบบ Microsoft เพื่อซ่อมแซมไฟล์ Windows ที่อาจเสียหาย:

# mfplat.dll

นี่เป็นความผิดพลาดใน Windows Media Foundation ซึ่งอาจเกิดจากไดรเวอร์การ์ดจอที่เสียหาย แต่สาเหตุที่พบบ่อยคือตัวแปลงสัญญาณวิดีโอในระบบของคุณที่เสียหายหรือหายไป โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการซ่อมแซมในคู่มือการซ่อมแซมวิดีโอของเราเพื่อแก้ไขปัญหาการขัดข้องดังต่อไปนี้:

คลิกที่นี่

# AudioSes.dll

ความผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในตัว Windows เอง ลองติดตั้งไดรเวอร์การ์ดเสียงเวอร์ชันล่าสุดอีกครั้งเพราะอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ คุณยังสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านี้ได้โดยเปลี่ยนตัวเลือก แอพพลิเคชันอื่นกำลังเล่นไฟล์เสียง ในแท็บ ประสิทธิภาพการทำงาน ในส่วนการตั้งค่า Wallpaper Engine เป็น ทำงานต่อไป

# atiumdag.dll / atiumd64.dll

::: เคล็ดลับ โปรดทราบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด" ในระหว่างการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งไดรเวอร์ปัจจุบันด้วยตนเองก่อน หากไดรเวอร์ปัจจุบันของคุณได้รับความเสียหาย สิ่งสำคัญคือการลบข้อมูลทั้งหมดก่อน :::

# nvwgf2umx.dll

ไดรเวอร์ Nvidia ในระบบของคุณหยุดทำงาน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Nvidia เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากที่นั่นและทำการติดตั้ง:

::: เคล็ดลับ โปรดทราบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด" ในระหว่างการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งไดรเวอร์ปัจจุบันด้วยตนเองก่อน หากไดรเวอร์ปัจจุบันของคุณได้รับความเสียหาย สิ่งสำคัญคือการลบข้อมูลทั้งหมดก่อน :::

# igdumd64.dll / igd10umd64.dll / igdumdx32.dll / igd10umd32.dll

ไดรเวอร์ Intel Graphics ในระบบของคุณหยุดทำงาน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Intel เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากที่นั่นและทำการติดตั้ง:

# MMDEvAPI.dll

ความผิดพลาดประเภทนี้เกิดขึ้นเนื่องจากซอฟต์แวร์เสียงที่ติดตั้งอยู่ในระบบของคุณนั้นเสียหาย ซึ่งมักจะเกิดจากซอฟต์แวร์ "การปรับปรุงคุณภาพเสียง" โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักจะทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำงานโต้ตอบกับ Windows ในทางที่ผิด ลองค้นหา "Sonic Studio" หรือ "Nahimic" แล้วอัพเดท หากคุณไม่พบการอัพเดตสำหรับโปรแกรมเหล่านี้ คุณสามารถถอนการติดตั้งได้เพราะโปรแกรมข้างต้นไม่มีผลต่อการทำงานปกติของเสียงคอมพิวเตอร์

# fraps32.dll

ความผิดพลาดประเภทนี้เกิดจากจอแสดงผล FPS และแอพพลิเคชันบันทึกหน้าจอ Fraps แอพพลิเคชัน Fraps นั้นไม่ได้รับการอัพเดตมาตั้งแต่ปี 2013 และล้าสมัยอย่างมาก โปรดใช้แอพพลิเคชันอื่นแทนที่ Fraps เนื่องจากนี่เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจาก Fraps ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้

# ข้อผิดพลาด 0xc000007b

ข้อผิดพลาดนี้หมายถึงโมดูล Windows ได้รับความเสียหายจากบางสิ่งบางอย่างในระบบของคุณ - ในกรณีนี้มักจะเป็น DirectX ที่เกิดความเสียหาย ลองลบไฟล์เหล่านี้ด้วยตนเอง:

  • C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_43.dll
  • C:\Windows\System32\d3dx9_43.dll

ตอนนี้ให้ติดตั้งอีกครั้งด้วยตัวติดตั้ง DirectX 9: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\wallpaper_engine_CommonRedist\DirectX\Jun2010\dxsetup.exe (ตำแหน่งที่แน่นอนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของไดเรกทอรีการติดตั้ง wallpaper_engine ของคุณ)

หากข้อผิดพลาดนี้ยังคงเกิดขึ้นแสดงว่าโมดูล DirectX อื่นที่คล้ายคลึงกันมีบางอย่างเสียหาย สิ่งนี้มักบ่งชี้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการติดตั้ง Windows และคุณต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนถึงจะสามารถเรียกใช้ Wallpaper Engine ได้

# ความผิดพลาดหลังการไฮเบอร์เนต / โหมดสลีป

หาก Wallpaper Engine ขัดข้องหลังจากการไฮเบอร์เนต Windows แสดงว่า Windows ไม่สามารถกู้คืนไดรเวอร์การ์ดจอและ Wallpaper Engine ได้อย่างถูกต้องในเวลาเดียวกัน การไฮเบอร์เนตของ Windows ไม่ใช่กระบวนการที่เชื่อถือได้ คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก เริ่มต้นอย่างปลอดภัยหลังการไฮเบอร์เนต ใน Wallpaper Engine เพื่อลดปัญหานี้ ตัวเลือกนี้จะพยายามรีสตาร์ท Wallpaper Engine โดยอัตโนมัติแทนที่จะคาดหวังให้ Windows ทำงานตามปกติหลังการไฮเบอร์เนต