# การอัปโหลดค้างที่ 45%

เมื่อกระบวนการอัปโหลดถึง 45% Steam จะเริ่มอัปโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Steam หากคุณพยายามเผยแพร่เนื้อหาของ Wallpaper Engine ไปยัง Steam Workshop แต่การอัปโหลดค้างอยู่ที่ 45% หมายความว่า Steam ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Steam ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์หรือแอพพลิเคชันป้องกันไวรัสของคุณไม่ได้ป้องกัน Steam จากการอัปโหลดไฟล์ โปรดดูคู่มืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพอร์ตเครือข่าย Steam:

ปัญหานี้มักจะเป็นปัญหาเครือข่าย คุณต้องตรวจสอบสิ่งที่ปิดกั้น Steam ไม่ให้สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Steam ได้อย่างเหมาะสม

TIP

ปัญหาเครือข่ายอาจเกิดจากไฟร์วอลล์ในเราเตอร์เครือข่ายของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์เครือข่ายไม่ได้ปิดกั้นการอัปโหลดของ Steam โปรดลองอัปโหลดผ่านฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา ในกรณีนี้ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นจากเราเตอร์ของคุณ ไม่ใช่จากซอฟต์แวร์ใด ๆ ในคอมพิวเตอร์