# "ไฟล์เนื้อหาถูกล็อค" / การเขียนดิสก์ผิดพลาด

หาก Steam ไม่สามารถดาวน์โหลด Wallpaper Engine ได้ไม่ว่าในขณะที่ติดตั้งหรืออัพเดตแอพพลิเคชัน เป็นไปได้มากว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณได้ลบไฟล์ ใส่ไฟล์ในโหมดกักเก็บ หรือปิดกั้นไดเรกทอรีทั้งหมดบนดิสก์โดยไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไฟล์เนื้อหาถูกล็อค" หรือ "ปฏิเสธการเข้าถึง" บน Steam คุณต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ในโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ โดยยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่มีหน้าต่างกักเก็บซึ่งคุณสามารถกู้คืนไฟล์หรือสร้างรายการที่ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชันป้องกันไวรัสละเว้นไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  • C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\wallpaper_engine
  • C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\workshop\downloads
  • C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\downloading

หากคุณติดตั้ง Steam หรือ Wallpaper Engine ในไดเรกทอรีอื่น คุณต้องปรับเปลี่ยนไดเรกทอรีดังกล่าวเป็นพาธการติดตั้ง Steam ที่แท้จริงของคุณ

หากคุณยังคงพบปัญหาหลังกำหนดค่าแอพพลิเคชันป้องกันไวรัสให้ละเว้นไดเรกทอรีเหล่านี้แล้ว ในบางครั้งคุณอาจต้องถอนการติดตั้ง Wallpaper Engine ผ่าน Steam ตามด้วยการลบไดเรกทอรี wallpaper_engine ส่วนที่เหลือด้วยตนเองเพื่อล้างการล็อคของโปรแกรมป้องกันไวรัสที่อาจยังปิดกั้น Steam จากการดาวน์โหลดไฟล์อยู่ เมื่อลบโฟลเดอร์ wallpaper_engine ทั้งหมดแล้ว ให้ลองติดตั้งแอปอีกครั้งผ่าน Steam