# ไม่ปรากฏรูปภาพตัวอย่าง / ผลการค้นหา

หากคุณไม่เห็นรูปภาพตัวอย่างวอลเปเปอร์อื่นนอกเหนือจากที่คุณติดตั้งไว้ หมายความว่ามีไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้เบราเซอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณต้องปิดการใช้งานไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหรือเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับ "ui32.exe"

รูปภาพตัวอย่างคือภาพที่ดาวน์โหลดโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ Steam หากไม่สามารถโหลดรูปภาพตัวอย่างได้ แสดงว่ามีบางสิ่งปิดกั้นการเชื่อมต่อระหว่าง Wallpaper Engine และเซิร์ฟเวอร์ Steam เราเตอร์เครือข่ายของผู้ใช้บางรายอาจปิดกั้นการเชื่อมต่อ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นปัญหาจากเราเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับฮอตสปอต Wi-Fi ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ แล้วดูว่ารูปภาพตัวอย่างปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์หรือไม่

ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพ บางส่วนจะพบปัญหาในการโหลดรูปภาพตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประเภทใดกำลังปิดกั้น Wallpaper Engine จากการดาวน์โหลดไฟล์ภาพในพื้นหลัง

# ไม่แสดงวอลเปเปอร์หรือมีวอลเปเปอร์แสดงเพียงเล็กน้อย

คุณอาจเปิดใช้งานตัวกรองที่เข้มงวดเกินไป ลองรีเซ็ตตัวกรองทั้งหมดโดยคลิกปุ่ม "รีเซ็ตตัวกรอง" ในแถบด้านข้างตัวกรอง