# ไม่ปรากฏรูปภาพตัวอย่าง / ผลการค้นหา

หากคุณไม่เห็นรูปภาพตัวอย่างของวอลเปเปอร์ที่ถูกถอนการติดตั้งใน Wallpaper Engine นี่อาจหมายความว่าไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยกำลังปิดกั้น Wallpaper Engine ไม่ให้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รูปภาพ Steam

# ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณกับเซิร์ฟเวอร์รูปภาพ Steam

ก่อนอื่นให้ลองทดสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์รูปภาพ Steam ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ เปิดลิงก์ต่อไปนี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ:

ควรปรากฏข้อความว่าตกลง และแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคลิกลิงก์ด้านบน

# ฉันเห็นข้อความตกลง

หากคุณเห็นข้อความตกลงเมื่อคลิกลิงก์ทดสอบด้านบน:

  • หมายความว่ามีเพียง Wallpaper Engine เท่านั้นที่ถูกปิดกั้นโดยซอฟต์แวร์ความปลอดภัยบางตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คุณกำหนดค่าแอพพลิเคชันป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ หรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพให้ละเว้น Wallpaper Engine โดยเฉพาะกระบวนการ ui32.exe ที่เป็นของ Wallpaper Engine

# ฉันไม่เห็นข้อความตกลง

หากคุณไม่เห็นข้อความตกลงเมื่อคลิกลิงก์ทดสอบด้านบน นั่นหมายความว่าทั้งคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เครือข่ายทั้งหมดของคุณไม่สามารถโหลดรูปภาพจากเซิร์ฟเวอร์รูปภาพ Steam ได้ สาเหตุของปัญหาอาจมีดังนี้:

  • แอพพลิเคชันป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ หรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพกำลังปิดกั้นการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์รูปภาพ Steam ในการใช้กับแอพพลิเคชันทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • เราเตอร์เครือข่ายของคุณกำหนดค่าผิดพลาด ให้ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของเราเตอร์และการตั้งค่าเราเตอร์ขั้นสูงอื่นๆ ที่อาจส่งผลนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
    • คุณสามารถทดสอบได้ง่ายๆ ว่าเราเตอร์ของคุณมีข้อผิดพลาดหรือไม่ โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับฮอตสปอต Wi-Fi ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ หากภาพตัวอย่างเริ่มปรากฏขึ้นขณะเชื่อมต่อกับฮอตสปอต WiFi มือถือ ปัญหานั้นเกิดจากเราเตอร์เครือข่ายของคุณหรือเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอย่างแน่นอน
    • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอาจปิดกั้นเซิร์ฟเวอร์รูปภาพ Steam หรืออาจมีปัญหาการเชื่อมต่อชั่วคราว สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แม้จะไม่พบบ่อย โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง