# ภาคผนวกข้อตกลงของเวิร์กชอป

ในการเปิดตัว Wallpaper Engine 2.0 ผู้ใช้ Wallpaper Engine สามารถถ่ายโอนวอลเปเปอร์ในเวิร์กชอปไปยังอุปกรณ์มือถือ Android ของตนได้ อุปกรณ์มือถือไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเวิร์กชอปได้โดยตรง ผู้ใช้ต้องถ่ายโอนวอลเปเปอร์จาก Wallpaper Engine เวอร์ชัน Windows ไปยัง Android

หากคุณเคยสร้างวอลเปเปอร์สำหรับ Wallpaper Engine มาก่อน คุณต้องยอมรับภาคผนวกเวิร์กชอปล่าสุดของ Wallpaper Engine ก่อนจึงจะสามารถถ่ายโอนวอลเปเปอร์ของคุณไปยังอุปกรณ์มือถือได้ Wallpaper Engine จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถ่ายโอนวอลเปเปอร์ไปยังแอปมือถือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สร้างวอลเปเปอร์

เนื่องจากไม่เคยมีการถ่ายโอนเนื้อหาเวิร์กชอปของ Steam ไปยังอุปกรณ์มือถือมาก่อน ข้อตกลงของเวิร์กชอป Steam จึงไม่ครอบคลุมกิจกรรมประเภทนี้ เราได้สร้างภาคผนวกข้อตกลงของเวิร์กชอปบน Steam เพื่อให้ผู้สร้างเนื้อหาทราบถึงความสามารถในการถ่ายโอนเนื้อหาไปยังอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถตรวจสอบและยอมรับภาคผนวกได้จากลิงก์ใดลิงก์หนึ่งด้านล่าง:

หากคุณกำลังพยายามใช้วอลเปเปอร์จากผู้สร้างเนื้อหาที่ยังไม่ได้ยอมรับภาคผนวกล่าสุดของเวิร์กชอป โปรดขอให้ผู้สร้างเนื้อหาตรวจสอบภาคผนวกล่าสุด เมื่อผู้สร้างยอมรับข้อตกลงล่าสุด คุณจะสามารถถ่ายโอนวอลเปเปอร์ไปยังอุปกรณ์มือถือ Android ของคุณ